LEGO© SERIOUS PLAY©

“You can learn more about a person in an hour of play than you can from a lifetime of conversation”
– Plato

Met een naamsbekendheid van hoog in de negentig procent kan het bijna niet anders dat ook jij LEGO® kent. We hebben er vaak zelf mee gespeeld in onze kinderjaren, of we doen nu mee met (klein-)kinderen die met LEGO® aan de slag gaan. Maar ook tieners en volwassenen genieten nog steeds van creatief zijn met LEGO®.

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode is een zakelijke toepassing die samenwerking, creativiteit en innovatie faciliteert. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer we onze handen gebruiken in een strategisch of creatief proces, we onze gedachten en ideeën preciezer en met meer nuance kunnen overbrengen. Dit betekent dat ze makkelijker te begrijpen en te onthouden zijn. En dat creëert weer een effectievere dialoog, betere acties en beter resultaat.

De kracht van LEGO® SERIOUS PLAY®

 • Teambuilding, interactie en fun
 • Play & Learn (mensen leren van denken EN bouwen, net zoals we dat als kind ook deden)
 • 100% participatie (iedereen komt aan het woord)
 • Veiligheid (er is geen goed/fout)
 • Hands-on, Minds-on (ontwikkelen creativiteit door aanspreken onderbewuste brein)
 • Leren van elkaar/ begrip voor elkaar kweken

Onze aanpak – focus op resultaat

Elk vraagstuk vraagt om een eigen invulling van de sessie en daarmee ook van de weg die afgelegd wordt om tot resultaat te komen. Centraal in onze aanpak staat het resultaat, niet het proces. We vertrekken vanuit een gedegen briefing, zodat we helder hebben wat de verwachtingen zijn en welke uitkomsten we willen realiseren. Op basis daarvan vormen wij de inhoud van de sessie, die aan de hand van een aantal challenges (vraagstellingen) toewerkt naar een (gezamenlijk) eindresultaat.

In basis leent elk vraagstuk waar het antwoord nog niet op vaststaat zich voor toepassing van de LEGO® SERIOUS PLAY® methodiek. Of het ook de meest effectieve route is, bepalen we graag samen tijdens de briefing.

Event Challenges

MeetingMatters heeft een achtergrond van bijna 30 jaar op het gebied van impact en effectiviteit van events. Door Events en LEGO® SERIOUS PLAY® samen te brengen, hebben we een aantal interessante toepassingen die specifiek voor events ingezet kunnen worden. Wij noemen dit de LSP Event Challenges: Korte activiteiten met behulp van LEGO® SERIOUS PLAY® om events meer kracht bij te zetten, content beter te laten landen, praktische toepasbaarheid te vergroten en een dosis ‘play’ toe te voegen.

 • Elke event challenge maken we op maat, afhankelijk van het doel waarvoor ze ingezet worden. Enkele voorbeelden:
 • Duck Challenge (voor: Open mindset, icebreaker, ideevorming)
 • Duck Team Challenge (voor: samenwerken, creativiteit, ideevorming)
 • Build & Guess (voor: communicatie, luisteren, vragen stellen)
 • Introduction (voor: kennismaken, netwerken)
 • Speaker Highlights (voor: content laten landen, duiding, bruikbaarheid)
 • Connections (voor: intermezzo, rode draad, content, verslag)

Natuurlijk zijn er nog veel meer toepassingen mogelijk. Of je LEGO® SERIOUS PLAY® in wilt zetten als verrassende aftrap of icebreaker (met zowel fun als inhoud) om je event te starten, als verbindingselement of om de content te ondersteunen.
Als jij deze zin aanvult: ‘Ik wil dat mijn deelnemers…‘, dan ontwikkelen wij een passende en entertainende Challenge op maat!

Event Workshops

Naast de kortere Event Challenges past de LEGO® SERIOUS PLAY® methodiek ook uitstekend om met kleine of grotere groepen dieper op een onderwerp in te gaan via een break-out of workshop. Bijvoorbeeld als:

 • Starter voor een congres of event (deelnemers leren elkaar beter kennen, maken diepere connecties en creëren gespreksonderwerpen voor de rest van het event)
 • Methode om een inhoudelijk onderwerp te behandelen tijdens een playful break-out/ parallelprogramma
 • Afsluitende plenaire sessie om kennis opgedaan tijdens de dag te helpen omzetten naar actie.

Bij dit type sessies ligt de focus op het bouwen van individuele modellen en het delen van de verhalen. In korte sessies (van 10 minuten tot 2 uur) kunnen onderwerpen als idea generation, samenwerking, teambuilding, netwerken, strategie vertaling en het creëren van oplossingen voor vraagstukken behandeld worden. Elke event workshop maken we volledig op maat, afhankelijk van het doel waarvoor ze ingezet worden. Enkele voorbeelden:

 • De vertaalslag maken (voor: content laten landen, duiding, bruikbaarheid, peer-to-peer learning, uitwisseling)
 • Peer-to-peer networking (voor: kennismaken, netwerken, toepassing)
 • Live event verslag/ wrap-up (voor: samenvatting, visueel verslag, duiding)

Team-, Strategie-, ontwikkelsessies

Wil jij met je (management-)team of organisatie meer de diepte in om op een speelse manier te ontwikkelen?
Dan kan een LEGO® SERIOUS PLAY® sessie dé oplossing voor jouw vraagstuk zijn. Op basis van jouw briefing en doelstellingen vormen wij de inhoud van de sessie, die aan de hand van een aantal challenges (vraagstellingen) toewerkt naar een (gezamenlijk) eindresultaat. De sessies variëren daarmee ook in lengte, bijvoorbeeld:

 • Workshopstijl (in ca. 2 uur tijd leent deze opzet zich prima voor onderwerpen als idea generation, samenwerking, teambuilding en enkelvoudige vraagstukken)
 • Teamsessie (in 1 of 2 dagdelen werken we met teams aan onderwerpen als visieontwikkeling, strategie, toekomstscenario’s)
 • Meervoudige sessies (in een serie dagdeelsessies kunnen complexere vraagstukken, organisatiestrategie en -ontwikkeling behandeld worden, waarbij de tussenliggende periodes benut worden voor implementatie).

Resultaat van de sessie
Met de LEGO® SERIOUS PLAY® sessie geven we een concrete bijdrage aan:

 • Bewustwording (op het thema waarvoor de sessie ingevuld wordt)
 • Meer begrip (voor elkaars rol en expertise)
 • Sterkere onderlinge samenwerking
 • Gedeelde visies en oplossingen (via de gebouwde modellen en de bijbehorende verhalen)
 • Concrete calls to action
 • Inventarisatie van plus- en knelpunten en ideeën geven een beeld van waar kracht uitgebouwd kan worden, waar aandacht nodig is en welke oplossingsrichtingen daar al voor zijn.

De (meeste) LSP Event Challenges werken zowel wanneer de groep fysiek bij elkaar is, als in een online setting. Dit maakt het een goed planbaar programmaonderdeel in onzekere tijden. Ongeacht waar deelnemers zich bevinden, kan de sessie doorgaan.
Wanneer we opdrachten in kleinere teams uitvoeren, is het ook mogelijk online en onsite deelnemers te laten samenwerken (indien het technische platform hiervoor geschikt is).

Wanneer de deelnemers vanaf een andere locatie deelnemen, ontvangen zij vooraf een setje LEGO®-stenen. Dit kan ook als opwarmer en verrassingsmoment benut worden, door het bijvoorbeeld met een leuke persoonlijke uitnodiging of samen met andere items vooraf thuis te laten bezorgen.

Er is één belangrijke voorwaarde voor het online succesvol inzetten van LEGO® SERIOUS PLAY®: Deelnemers moeten elkaar en elkaars bouwwerken kunnen zien. Tools als Zoom, MS Teams en Webex zorgen dat mensen in beeld zijn en in kleinere groepen opdrachten kunnen uitwerken en bouwwerken bespreken. Maar ook bij andere platformen zijn creatieve oplossingen mogelijk (zoals delen via de chat, een whatsapp groep of twitter). We denken graag mee op welke manier we challenges effectief in kunnen zetten op het voor jouw event gebruikte platform.

Over de LEGO® SERIOUS PLAY® methodiek zegt Nico: “Hoe mooi is het dat iets waar je als kind urenlang geboeid mee speelde, ook ‘grown-ups’ zo goed kan helpen met strategische-, event- en teamvraagstukken?” (Lees meer)

 

De LEGO® SERIOUS PLAY® methodiek

 

De LEGO® SERIOUS PLAY®-methode (LSP) is gebaseerd op uitgebreid onderzoek op het gebied van business, organisatieontwikkeling, psychologie en leren. Het werd voor het eerst ontwikkeld in het begin van deze eeuw door LEGO’s Education-afdeling en IMD Business School. Ongeveer 80% van onze hersencellen is naar verwachting verbonden met onze handen, wat de theorie voedt dat we verborgen kennis kunnen ontgrendelen en nieuwe verbindingen kunnen maken door onze handen te gebruiken om LEGO-modellen te bouwen. Deze modellen creëren visuele ankers om ideeën, gedachten en gevoelens weer te geven die we anders niet in een groepsproces zouden verwoorden.

LEGO® SERIOUS PLAY® is een uitstekende methode om doelen te realiseren, op een speelse manier. Of het nu om ideeën genereren of teambuilding gaat, om operationele of strategische vraagstukken. De ‘hands-on, minds-on’ aanpak zorgt voor een betekenisvollere manier van leren, waarmee tot diepende inzichten en oplossingen kan worden gekomen. Op een manier waarbij elke deelnemer gelijk is.

Spelen met LEGO is natuurlijk leuk, maar dat alleen levert niet noodzakelijkerwijs bruikbare resultaten op. Het unieke aan LSP is dat het een specifiek, gefaciliteerd proces gebruikt waarbij LEGO-modellen fungeren als metaforen voor het vertellen van verhalen. Het is meer dan alleen spelen met stenen en hopen op inspiratie, het is een soort speltherapie die mensen in staat stelt om zichzelf uit te drukken via het medium LEGO.

Als we bedenken dat slechts zes standaardstenen al op bijna 1 miljoen verschillende manieren kunnen worden gecombineerd, is het potentieel voor expressie dus oneindig. Sommige mensen vergelijken het met het “3D-printen van je gedachten”.